Τα φαντάσματα, με τα οποία επικοινωνά η Πελλομαλού είναι τα πνεύματα των θυμάτων του μεγάλου θανατικού και του πάτερ-Αναστάση. Είναι αόρατα στους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού με μερικές εξαιρέσεις, όπως τότε που η Κίκα είδε το φάντασμα του πάτερ-Αναστάση στο κοιμητήριο, ή τότε που ο Βαντζιελής, ο Δημητρός και η Ππινού είδαν το φάντασμα της Αννεζούς στο σπίτι του Μιχαήλη.
Παρόλο που είναι αόρατα, συνήθως η παρουσία τους γίνεται αντιληπτή με ανεξήγητα φαινόμενα που συμβαίνουν σε διάφορα αντικείμενα, τα οποία οι περισσότεροι, συνήθως μικρότεροι σε ηλικία, κάτοικοι του χωριού, θεωρούν ότι οφείλονται στην παρουσία στοιχειών.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.