Ο Στασής και η Αννού ήταν οι γονείς του Νικολή και θετοί γονείς του Κωνσταντή. Μετά από ένα αποτυχημένο τοκετό της Αννούς, ο Στασής, με την βοήθεια του πάτερ-Αναστάση, αντικαθιστά το νεκρό νεογέννητο με τον Δημητρό, υιοθετόντας τον έτσι, χωρίς να το γνωρίζει η σύζυγος του.
Παρόλο που έχασαν την ζωή τους στο μεγάλο θανατικό, μαζί με άλλα δεκατρία άτομα, εμφανίστηκαν μερικές φορές κατά την διάρκεια της σειράς και επίσης επικοινωνούσαν με την Πελλομαλού.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.