Ο πατερ-Αναστάσης ήταν ο ιερέας του Παλιοχωρίου, μέχρι τον θάνατο του, στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, του πρώτου κύκλου της σειράς.

Συχνά επισκεπτόταν την Πελλομαλού στο σπίτι της, αλλά το κρατούσε μυστικό. Μετά τον θάνατο του, συνέχιζε να την επισκέπτεται ως φάντασμα. Επίσης προστάτευε και φρόντιζε τον Φουσιέκκα, επειδή δέν είχε γονείς.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.