Η Λευκωσία, γνωστή και ως Χώρα, είναι πρωτεύουσα, όπως επίσης διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Κύπρου.
Σε ένα από τα χωριά της επαρχίας Λευκωσίας, στο Παλιοχώρι, διαδραματίζονται τα περισσότερα από τα γεγονότα της σειράς.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.