Ο Ιερέας του Παλιοχωρίου ήταν ο δάσκαλος του χωριού, και ήταν υπέθυνος για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, και των υπόλοιπων μυστηρίων, όπως και για την φροντίδα της εκκλησίας, στο Παλιοχώρι. Αυτή την θέση είχε ο πάτερ-Αναστάσης μέχρι το τέλος του πρώτου επεισοδίου του πρώτου κύκλου της σειράς, και αργότερα ο παπα-Σκούλουκος.

Το Παλιοχώρι είχε μόνο μια θρησκευτική κοινότητα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό στην Κύπρο, δηλαδή οι κάτοικοι του, ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, επομένως ο ιερέας ήταν ο μόνος ιερωμένος κάτοικος του χωριού.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.