Η Βρύση εξυπηρετά τις υδατικές ανάγκες του Παλιοχωρίου.
Κάποιες φορές το νερό σταματά να τρέχει απο μόνο του, σαν μια ένδειξη για το μυστήριο του Μεάλου Θανατικόυ, αυτό το γεγονός όμως οι κάτοικοι του Παλιοχωρίου το καταλογίζουν στις Αρχές σαν ένα μέτρο εξοικονόμησης νερού, διακωμωδόντας την έλλειψη νερού τις χρονιές 2008 - 2009.
Επίσης, αρκετές φορές κατα την διάρκεια της σειράς, κυρίως κατά την επέτειο του Μεάλου Θανατικού, το νερό γινόταν κόκκινο και δηλητηριώδες, και όποιος το έπινε, κινδύνευε να πεθάνει εκτός και αν γιατρευόταν έγκαιρα, απο την Πελλομαλού.
Αυτό το γέγονος, δεν επηρέαζε καθόλου ποσότητες νερού που δέν έρχονταν σε επαφή με το νερό της βρύσης. Κοντά στην βρύση, κρυβόταν κάποιες φορές ο Φουσιέκκας, για να παρακολουθεί κρυφά τις νεαρές κοπέλες του χωριού όταν πήγαιναν εκεί, για να προμηθευτούν νερό.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.