Αυτοί που έχασαν την ζωή τους στο μεγάλο θανατικό, είναι γνωστοί και ως δεκαπέντε.
Ανάμεσα τους ήταν και οι γονείς του Νικολή και του Λεοντή, η Αννεζού Ππάντζιαρου - σύζυγος
του Μιχαήλη και η πεθερά του Γιώρκατσου του Τσαούσιη.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.