Το γραφείο του Τσαούσιη βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του χωριού. Μέσα, υπάρχουν ένα γραφείο πάνω στο οποίο βρίσκεται μια γραφομηχανή και στον τοίχο μερικά όπλα ως διακόσμηση και μερικά ράφια.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.