Ο Γιώρκατσος ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της σειράς, ο τσαούσιης του Παλιοχωρίου.
Είναι παντρεμένος με την Τζένη, και έχει δύο κόρες, την Αλισαβού και την Μηλιά.
Συνήθως προσπαθεί να εξιχνιάσει τα διάφορα μυστήρια σχετικά με τις υποθέσεις που
προκύπτουν, με ελάχιστη ή καθόλου επιτυχία.

Στην αρχή του δεύτερου κύκλου, αφού έχασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα το αξίωμα του τσαούσιη,
ήταν μισταρκός του Αντωνή.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.