Η Κύπρος κατά την διάρκεια των γεγονότων της σειράς, ήταν κάτω απο την κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από το 1878, αλλά ήταν έδαφος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι στο χωριό υπάρχει Τσαούσιης.
Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι του Παλιοχωρίου συχνά αναφέρουν αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας του 2008.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.